Ruben Smith-Zempel BFA Thesis Spring 2008

Kinetic Movement and Emotional Journey

PNCA BFA 2008 Thesis
Photography

LeAnne Zarecki BFA Thesis Spring 2008

Emily Alison Wolfer BFA Thesis Fall 2007

Emelia Wessel BFA Thesis Spring 2008

Kamden Vencill BFA Thesis Spring 2008

Sarah Travis BFA Thesis Spring 2008

Robin Balmer BFA Thesis Spring 2008

Nick Beckers BFA Thesis Spring 2008

Eliza Sohn BFA Thesis Spring 2008

Ruben Smith-Zempel BFA Thesis Spring 2008

Zachary Smith BFA Thesis Spring 2008

Jonathan Porter BFA Thesis Spring 2008

Leah Bobal BFA Thesis Spring 2008

Matthew Brown BFA Thesis Spring 2008

Ericka Cain BFA Thesis Spring 2008

Calvin Ross Carl BFA Thesis Spring 2008

Leah Cox BFA Thesis Spring 2008

Lindsay De Armond BFA Thesis Spring 2008

Mark Dunstan BFA Thesis Spring 2008

Devan Edwards BFA Thesis Spring 2008

Kristen Flora BFA Thesis Spring 2008

Danridge Geiger BFA Thesis Spring 2008

Justin Gorman BFA Thesis Spring 2008

Pamela Grant BFA Thesis Spring 2008

Anna Gray BFA Thesis Spring 2008

Chelan Hendricks BFA Thesis Spring 2008

Jason Hoffman BFA Thesis Spring 2008

Jake Holloman BFA Thesis Spring 2008

Jackie Holmstrom BFA Thesis Spring 2008

Christen Hubbard BFA Thesis Spring 2008

Magena Kelly BFA Thesis Spring 2008

Trini Carrasquel BFA Thesis Spring 2008

Chelsea Linehan BFA Thesis Spring 2008

Catherine Miller BFA Thesis Spring 2008

Elliot Olson BFA Thesis Spring 2008

Chelsea Petrakis BFA Thesis Spring 2008

Eleana Whitesell BFA Thesis Spring 2008

Simone Benefield BFA Thesis Spring 2008