Laurie Herrick

Works by Laurie Herrick

Laurie Herrick, Crater, 1969, wool

Dan Kvitka

Laurie Herrick, Crater (detail), 1969, wool

Dan Kvitka

Laurie Herrick, Three Giraffes, 1970; linen, cotton and wool

Dan Kvitka

Laurie Herrick, Redwood V, 1969, wool and cedar bark

Dan Kvitka

Laurie Herrick, Three Giraffes (detail), 1970; linen, cotton and wool

Dan Kvitka

438 albums

Museum of Contemporary Craft